Her türlü yapının BVQI ISO 9001-2000 Kalite Sistemi çerçevesinde planlanıp uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak; projelerin ilgili mevzuat, kullanıcı istekleri, uygun proje ve malzeme ile yürürlükteki standartlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak; çağdaş norm ve standartlarda güvenli yapılar üretmek için tüm faaliyetlerin iyileştirilmesiyle kaliteyi yükseltmek; maliyeti azaltacak, hızı arttıracak yöntemleri yerleştirmek için mal sahiplerine, yatırımcılara ve uygulamacıya gerekli denetim ve destek hizmetlerini sunmak; yapının, teknik ve özel şartnamelere, yasal mevzuata uygun olmasını sağlamak; varılan düzey ne olursa olsun, onu daha ileriye götürmek, iyileştirmek, ve geliştirmek.